Hjælp dit barn med at trives


I mit rum er alle tanker og følelser velkomne. Jeg vil gøre mit til at dit barn eller teenager føler sig velkommen. Ofte er det små justeringer der skal til for at skabe en mærkbar positiv effekt for dit barn/teenager som kan være medvirkende til at dit barn eller teenager kommer godt på vej i livet. 

Fordi du er betydningsfuld

"Du er helt unik, du har værdi i dig selv og du fortjener at blive hørt og set som dén, du er".

Til forældrene: Hvad kan en familieterapeut hjælpe med?

"Først når du kan mærke dig selv og ved hvem du er, kan du skabe retning for dig selv og opnå livskvalitet".

Et individuelt samtaleforløb med en psykoterapeut eller familieterapeut kan være godt hvis dit barn eller teenager er kommet lidt ud af kurs og måske er begyndt at vise tegn på mistrivsel. For nogle gange er det lettere at tale med en voksen uden for jeres familie. Ofte vil dit barn nemlig ikke belemre dig med sine problemer. Andre gange giver det mere mening at have flere familiemedlemmer med, hvis en bestemt adfærd eller symptom har sin kilde i en dynamik eller livsændrende begivenhed i jeres familie.

Praktik:

Jeg arbejder med terapi til børn ned til 7 år. Ved første samtale deltager mindre børn oftest sammen med en forælder/omsorgsperson, fordi du som forælder/omsorgsperson kender dit barn bedst og fordi det er tryggest for dit barn. Jeg gør meget ud af at hilse på jer alle sammen, så alle føler sig velkomne. Barnet er til stede ved den første samtale i den udstrækning, det kan lade sig gøre, afhængigt af alder. Jeg spørger bl.a. ind til, hvordan du oplever dit barn og symptomerne på, at det ikke trives. I fortæller lidt om jeres baggrund og aktuelle livssituation, og hvad I har brug for hjælp til. Ved den første samtale vurderer jeg i samråd med jer, hvordan forløbet skal skrues sammen.

Sådan foregår det:

Forældrerådgivning/terapi kun med forældrene: I nogle tilfælde kan kan det give mest mening at afholde en eller flere sessioner udelukkende for forældrene, hvor vi taler om nye måder at forholde sig til dit barns væremåde på. Det kan nogle gange være tilstrækkeligt til at vende en negativ udvikling hos både dit barn og omgivelserne til en positiv. I disse tilfælde behøver dit barn ikke direkte at involveres i forløbet.

Individuel terapi med dit barn: I andre tilfælde er dit barn med til første samtale sammen med dig/jer, og vi planlægger her et forløb, hvor dit barn kommer i individuel terapi, og kan evt. tage en tryg voksen med ind i terapirummet første gang, hvis det har behov for det. Når terapien ophører, er det vigtigt, at dit barn får mulighed for at komme og sige et sidste farvel.

Er det et større og mere modent barn (teenager), kan det også komme på tale at dit barn selv starter i individuel terapi hos mig.

Nogle gange giver det mening at invitere flere familiemedlemmer i terapi sammen. Det kan være hvis barnet/teenageren har brug for hjælp til at fortælle noget til forældrene eller hvis det vedrører relationen/dynamikken i familien.

Det er vigtigt at understrege at jeg har tavshedspligt.

I er hjerteligt velkomne til at kontakte mig til en uforpligtende snak.