Sorg og tab

Sorg kommer hvor der har været kærlighed til stede. Lever vi længe nok vil vi opleve at det er prisen på at have levet et liv i kærlighed. Sorg er ikke noget som skal overståes, men et livsvilkår man kan lære at leve med. Uanset hvilken form for tab du har lidt, tager det tid at komme sig over tabet og nå en erkendelse af at livet kan leves igen.

 

"Sorg er en kærlighed, du ikke kan blive af med” 
                                  Johannes Møllehave

Mange tror at tab og sorg altid handler om dødsfald, men det kan også opstå i forbindelse med traumatiske oplevelser eller vanskelige forandringer i livet. Det kan for eksempel være at:

 • Du har mistet din ægtefælle eller dit barn
 • Du har mistet en der stod dit hjerte nært
 • Du er i sorg i forbindelse med skilsmisse eller et forlist forhold
 • Du lever med en kronisk sygdom
 • Du har mistet dit arbejde
 • Du har haft en abort eller kan ikke få børn

Almindelige følelser kan være:

 • Du har svært ved at tale om dine følelser med dem du kender.
 • Du føler dig alene, ked af det, angst, deprimeret.
 • Du er bange for at du eller andre vil blive syg eller dø.
 • Du har dårlig samvittighed eller skyldfølelse.
 • Du har svært ved at finde en mening med dit liv.

Måske veksler du mellem at have gode stunder og så pludselig blive helt overmandet af sorgen. Det er helt naturligt at man nogle gange har brug for at glemme og benægle det.

For nogle er det tilstrækkeligt at dele sorgen med de nærmeste: Familie, kæreste og venner, men hvis det ikke er nok, eller hvis omgivelserne ikke kan rumme det, kan det blive nødvendigt at opsøge hjælp. Samtaleterapi kan hjælpe dig i din sorgproces. Jeg har ikke et bestemt mening om eller billede af hvilket sorgforløb du skal igennem på forhånd. Sammen kigger vi på dét som tynger og fylder hos dig og som du finder meningsfuldt. Her kan dine tanker og følelser få frit spil og ved at give slip på det der var og gennemleve de følelser der er forbundet med tabet, kan du på sigt finde nye veje og mening med livet.

Har dit barn brug for en voksen at tale med?

Børn i sorg går ofte rundt alene uden nogen at tale med. Måske kender du til at det er svært at tale med dit barn om tankerne/følelserne, da du selv er sårbar. Også andre voksne f.eks. i skolen kan have svært ved at spørge ind til hvordan barnet har det af frygt for at gøre ham/hende endnu mere ked af det. Samtaleterapi kan derfor være en hjælp for dit barn og for jer som familie. Her kan dit barn få et frirum til at tale om sine tanker og følelser.

Små børn kan træde ind og ud af en sorg, som vi træder ind og ud af et rum. De kan godt være dybt ulykkelige det ene øjeblik, for derefter at lege og lade som om der intet var hændt kort efter. Der skal så ikke så meget til, før de pludselig kommer i tanke om tabet, og igen er ulykkelige.

Ofte er børn dobbelt ramt af sorg, for de prøver at gøre de voksne omkring sig glade. De tager et ansvar på sig, som ikke er hensigtsmæssig hverken for dem selv eller for de voksne omkring dem.

I er hjerteligt velkomne til at kontakte mig til en uforpligtende snak, uanset om du er alene, det er dit barn det drejer sig om eller hvis I er flere familiemedlemmer sammen og uanset hvilket tab eller sorg det drejer sig om.