Om mig.

Jeg er psykoterapeut MPF og familieterapeut fordi jeg altid har interesseret mig for mennesker omkring mig og den måde vi er i relation med hinanden. Jeg møder mange forskellige, spændende mennesker, og jeg nyder den gode kontakt og at kunne bidrage til læring og udvikling. Dét der driver mig er bl.a. at jeg mener at alle har ret til at leve et værdigt liv.

Meget ofte møder jeg mennesker der ikke lever et liv i overensstemmelse med deres sande værdier, deres følelser og dét de inderst inde ved er det bedste for dem. Mange er styret af tankegangen om at gøre noget "rigtigt" eller "forkert" og lægger låg på følelserne. Det kan virke for en tid, men er uhensigtsmæssigt i det lange løb. Det kan være forbundet med stor frygt at ændre på sin egen adfærd eller at træffe et aktivt valg om at gå i en ny retning i sit liv.

Jeg tager udgangspunkt i dét der optager dig lige nu og her, dine værdier og reaktionsmønstre. På den måde finder vi frem til ressourcer og nye handlemuligheder. Min opgave er at lytte til dig og skabe en empatisk ramme, så du får de bedste betingelser for at dele tanker og følelser. Jeg vil løbende sikre mig at du gennemgår den udvikling der giver mening for dig og som er i overenstemmelse med dine værdier.

Terapien hjalp mig, og det blev et vendepunkt i mit liv. Med den viden og erfaring jeg har i dag, har jeg gjort det til mit speciale at hjælpe mennessker med psykisk sårbarhed og sorg og tab.

Mit arbejde tager bl.a. udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, eksistensielt oplevelsesorienteret terapi og/eller psykoedukation/rådgivning

Jeg er medlem af Dansk psykoterapeutforening og samarbejdeer med GoMentor http://www.gomentor.dk/mentorer/pernillelouisesalling