Mobning

Er du blevet holdt udenfor, frosset ude, ignoreret, slået, ikke snakket til, har oplevet at blive hængt ud på nettet eller måske ikke har turdet spise din frokost foran de andre i klassen, fordi du vidste, at de ville komme med kommentarer? så er du langt fra den eneste.

Mobning kan foregå på mange måder, men uanset hvad, så kan man have brug for at snakke om det. Også mange år efter. 

Mobning kan være svært at snakke om og faktisk også svært for mange unge at indrømme, at de er udsat for, og for mange er det svært at komme over. Mobning kan foregå systematisk og være en del af din hverdag.

Undersøgelser peger på, at de klasser, hvor der rapporteres om meget mobning, også er de klasser, hvor der er flest elever, der fortæller om ensomhed, angst og skolelede (også kaldet skolevægring) - altså direkte ubehag ved overhovedet at gå i skole.  

Er du udsat for mobning kan altså også betyde, at du oplever at føle dig mere alene, angst eller måske har du svært ved at tage i skole uden at kunne finde ud af hvorfor. 

Mobning kan på den måde sætte dybe spor i dig, både når det foregår, men også lang tid efter og kan gøre, at du tvivler på dig selv, hvem du er, og om du er god nok.

forskellige oplevelser af mobning:

 

Når man er en del af en klasse, hvor der foregår mobning, så har det noget at gøre med, at det sammenspil, der er din klasse, er gået skævt. Det handler om, at der er nogle dårlige mønstre, som har taget over i det samspil i din klasse, som burde være godt, men som i stedet er negativt. 

Det kan være, at det primært er dig, der er udsat for mobningen. Det kan også være, at du synes, at din klasse er ubehagelig at være i, fordi stemningen generelt er dårlig eller andre bliver udsat for mobning, og du ikke ved, hvad du skal gøre.  Det kan også være, at du føler, at du bliver nødt til at udelukke andre for selv at kunne få lov at være med.

Mobbemønstre kan udvikle sig og ændre sig men uanset hvad, så er det ubehageligt at gå i en klasse eller i et andet fællesskab, hvor der er mobning til stede.  Det kan man have brug for at snakke med nogen om.

Det kan også være, at du har prøvet at sige noget i din klasse eller til din lærer om, hvordan du har det, men at det har ikke gjort nogen forskel.

Mobning kan derfor også være svært at tale om, det kan foregå ret subtilt, fordi det heller ikke altid er helt synligt for alle, og det kan derfor være noget, som ’jeg’ synes, men som ’en anden’ måske ikke synes. 

Det kan altså opleves forskelligt, når man ser på det som henholdsvis barn, ung, elev, lærer eller forældre, og måske du har prøvet at forklare det til nogen, som ikke har troet på dig eller har været enige.

​Uanset hvordan du har det eller føler det, skal du tages alvorligt. Det allerbedste vil være at der er nogle voksne omkring dig der kan hjælpe med at bryde de distruktive mønstre der er på spil. Men ofte er det også godt at få talt med nogen om din situation, fordi det er så vigtigt ikke at miste sig selv for at tilpasse sig. Du kan få støtte til at bevare troen på dig selv, passe på dig selv og sætte grænser, så du kan være med til at bryde ud af de negative dynamikker.