Samtaleforløb for børn og teenagere

barn lavt selvværd, barn med angst, vil ikke i skole, mobning, familieakademi, hjælp teenager, sociale medier, terapi børn, terapi teenagere,

Når vores børn ikke har det godt indeni, kan det give udfordringer på en lang række områder: i skolen, i fællesskabet blandt vennerne, måske trækker dit barn/teenager sig fra tidlligere aktiviteter og lukker sig mere og mere ind i sig selv og taler ikke med nogen om hvordan han/hun har det. Hvis du har mistanke om at dit barn/teenager har det skidt og går alene med sine tanker og følelser, er det en god idé at hjælpe dit barn eller teenager med at tale med en tillidsfuld voksen, så han/hun kan få mere ro og styrke indeni.

Dit barn fortjener at blive set som den han/hun er. Giv dit barn en kærlig gave og mere mod på livet. Vi kan som forældre ikke altid styre hvad der sker, eller undgå at der kommer bump på livets vej, men vi kan hjælpe dem ved at møde dem der hvor de er, og give dem redskaber til at lære sig selv bedre at kende, og med kærlig støtte fra voskne omkring dem, at lære dem at takle de udfordringer, de møder. 

Forældre gør altid det bedste de kan, og det er ingen skam at bede om hjælp, for ofte prøver vores børn at beskytte os ved at holde tingene for sig selv for ikke at bekymre os eller gøre os kede af det.

  • Har du et barn eller teenager der har brug for én at tale med?
  • Har dit barn eller teenager brug for hjælp til at lære sig sig bedre at kende?
  • Har dit barn brug for redskaber til at få det bedre i skolen, blandt vennerne eller ved fritidsaktiviteter?
  • Har dit barn brug for at få mere mod til at stå ved sig selv og sige fra når der er noget han/hun ikke kan lide?
  • Har dit barn eller teenager brug for hjælp til at være mere tilfreds med selv, at kunne acceptere sig selv som man er (fx sin krop/udseende)?
  • Har dit barn/teenager brug for hjælp til at være mere ligeglad med hvad andre tænker om dem?
  • Er der sket en forandring i jeres familieliv som jeres barn/teenager har brug for at tale om?

Jeg vil gøre mit til at skabe et trygt frirum for dit barn/teenager, og  jeg tager altid udgangspunkt i ressourcerne.

Lidt om det praktiske:

Ofte vil terapien foregå sådan at forældrene kommer til den første samtale. Her taler vi om hvad der fylder hos jer, hvad I lægger mærke til, hvilke forventninger I har til mig osv. Jeg tager altid udgangspunkt I dét, I fortæller, da det er jer der kender jeres barn bedst. Jeg giver også konkrete redskaber og feedback til jer, da barnets trivsel altid er forældrenes/de voksnes ansvar, Der er mulighed for at få et forløb (en familiepakke med rabat), da jeg har erfaret at det ofte er mest trygt for barnet, når barnet ved at der er tale om et samarbejde mellem mig og forældrene, og det er vigtigt at forældrene er klædt på til at støtte op om barnets positive udvikling.

I terapien har jeg tavshedspligt, så dét barnet/teenageren siger kommer ikke videre. Barnet kan gå i terapi det antal gange der er brug for. Ofte bruger jeg humørbolde, samtalekort, fysisk aktivitet alt efter alder, udviklingstrin og personlighed. Det er muligt at få mor, far eller en anden voksen med, hvis det er mest trygt for barnet.

Når det er tid til at afslutte terapien, anbefaler jeg et sidste møde med jer (med forældrene). Her vil vil tale om hvad vi har nået, hvad der fylder hos jer og hvad I har brug for nu og fremover. Jeg kommer dog ikke ind på hvad barnet har sagt (pga tavshedspligten). Derefter vil vi sige farvel og tak for denne gang.