Føler du angst når du står i nye situationer eller skal møde nye mennesker? Måske kender du til at du bliver angst for at angsten kommer. Din angst er en normal reaktion og er en del af dit følelsesmæssige beredskab. Den har den funktion at passe på dig, når du er uden for din comfort zone eller er udsat for noget ubehageligt. 


Angst er altså en grundlæggende og normal følelse hos mennesker. Men måske kender du situationer hvor din angst fylder så meget at den hæmmer og begrænser dine muligheder og din livskvalitet? Den dukker måske ligefrem op når du har mindst brug for den, og så bliver prisen for høj for dig.


Hvis du kender til at du er begyndt at stoppe dig selv med at gøre de ting du gjorde tidligere. Det kan være at du prøver at slippe for angsten ved at udgå at gå i skole, gå til fritidsaktiviteter, se venner osv. Så er det nu du skal til at søge hjælp.

Jo, før du får hjælp, jo før vil du kunne leve et liv uden begrænsninger igen.
 

Der er forskellige former for angst:

Måske kan du genkende nogle af disse former for angst. Det kan være angst for konkrete ting som f.eks. insekter, slanger, højder, at flyve, være alene, små lukkede rum og fremmede mennesker. For andre kan angsten være udløst af konkrete oplevelser og situationer. 

 

 

Angsten kan komme til udtryk på forskellige måder:

 

  • Fysisk – Man kan få angstanfald med intens åndenød, svedudbrud, hjertebanken, rystende hænder, skælvende stemme eller krop, hovedpine, brystsmerter, eller følelsen af sommerfugle i maven. Symptomerne kan være mere vedvarende, eventuelt suppleret af søvnproblemer, træthed, indre uro, appetitforstyrrelser og diarre.
  • Tankemæssigt – Tankerne er præget af uro og forvirring. Der kan være koncentrations- og hukommelsesbesvær, katastrofeforestillinger og vanskeligheder ved at stoppe negative tanker og ubehagelige følelser
  • Følelsesmæssigt – Angsten kan blive så dominerende, at bagvedliggende følelser – som vrede, selvusikkerhed, smerte eller forladthed – kan være svære at mærke og identificere
  • Socialt – Der kan være behov for meget tætte og støttende relationer, og/eller der kan være tale om, at den enkelte trækker sig tilbage og isolerer sig socialt og undgår sociale aktiviteter, der kan opleves som for udfordrende


Angst kan vokse over tid, og den kan opstå på baggrund af f.eks. noget der er sket i opvæksten. Andre gange ved man måske ikke, hvorfor man har en følelse af angst – den er der bare. 

Måske er du gået alene med dine tanker og følelser omkring din angst, for det kan være du synes det er svært at tale med andre om. 

Jeg vil gerne hjælpe dig med at få et frirum, hvor du kan tale om det der fylder, for der er en vej ud af din angst. Det er dog ikke sikkert du slipper helt af med den, men det er muligt at lære at mestre angsten, så den ikke længere kommer til at styre dig, dine handlinger og dit liv.